รายละเอียด

ชื่อ

Siriwat

นามสกุล

Kantaros

ชื่อเล่น

Arthur

เคยเป็น

ศิษย์เก่า

ปีที่เข้าศึกษา

ปีการศึกษา 2535 : ถาวรา 68 (THN 68)