รายละเอียด

ชื่อ

Ampol

นามสกุล

Nakkanthong

ชื่อเล่น

pakgadseed

เคยเป็น

ศิษย์เก่า

ปีที่เข้าศึกษา

ปีการศึกษา 2552 : ถาวรา 85 (THN 85)