รายละเอียด

ชื่อ

Chainarin

นามสกุล

Keatinan

ชื่อเล่น

Bass

เคยเป็น

ศิษย์เก่า

ปีที่เข้าศึกษา

ปีการศึกษา 2556 : ถาวรา 89 (THN 89)