รายละเอียด

ชื่อ

Asawinee

นามสกุล

Kiatprapin

ชื่อเล่น

Asawinee

เคยเป็น

ศิษย์เก่า

ปีที่เข้าศึกษา

ปีการศึกษา 2544 : ถาวรา 77 (THN 77)