รายละเอียด

ชื่อ

Arisra

นามสกุล

Tiansiri

ชื่อเล่น

Arisra

เคยเป็น

ศิษย์เก่า

ปีที่เข้าศึกษา

ปีการศึกษา 2560 : ถาวรา 93 (THN 93)