รายละเอียด

ชื่อ

Siribhat

นามสกุล

Glamglin

ชื่อเล่น

แอมป์

ปีที่เข้าศึกษา

ปีการศึกษา 2538 : ถาวรา 71 (THN 71)

เบอร์โทรศัพท์

0994914964